ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปาจำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุประปา จำนวน 28 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 44,945.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้