สรุปผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหาส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอส่งรายงานผลการประกวดราคาจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ