สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำธันวาคม  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ