ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีราคากลาง 268,000 บาท แต่มีงบประมาณราคา 260,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้