ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ หมู่ที่13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน นายสุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 327,000 บาทแต่มีงบประมาณราคา 318,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้