ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้าน ร.ต.สุวรรณ์ พังพิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้าน ร.ต.สุวรรณ์ พังพิศ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 40,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้