ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน ร.ต.สนอง วิงวอน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน ร.ต.สนอง วิงวอน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 229,000 บาท แต่มีงบประมาณ 225,000 บาท  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้