ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 173,000 บาท แต่มีงบประมาณ 170,000 บาท  ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้