ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงอาคารประตูน้ำ (คลองตาปิ่น) หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงอาคารประตูน้ำ (คลองตาปิ่น) หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 177,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้