ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้าน ร.ต.สุวรรณ์ พังพิศ หมู่ที่ 9

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาเสริมผิวหินคลุก สายบ้านนายสุวรรณ์ พังพิศ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายอัฒพร รอดโฉม รายละเอียดตามประกาศและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้