สรุปผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหาส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอส่งรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้