ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์เก้าต้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 87,500.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้