ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 114,900.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้