ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 232,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้