รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้