ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่11

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจีน หมู่ที่11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นิตยาก่อสร้าง2005 รายละเอียดตามประกาศและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้