ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 3-4

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 3-4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ รายละเอียดตามประกาศและเอกสารที่แนบมาด้วยนี้