ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งการ์ดเรล(ราวกั้นอันตราย)สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 767/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งการ์ดเรล(ราวกั้นอันตราย)สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเพลส เทคโนโลยี เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันันทร์ที่ 21 พฤษภาคม  2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้