ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา (ศาลเจ้าแม่หนองรี) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา (ศาลเจ้าแม่หนองรี) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 483,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้