ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไทยการยนต์ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,615.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้