ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรทอง 999 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้