ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (เฉพาะจุด) หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด (เฉพาะจุด) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกมลชนก รักพันธุ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้