ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3726 ลพบุรี (ปะผุ พ่นกันสนิมพื้นรองรับขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-3726 ลพบุรี (ปะผุ พ่นกันสนิมพื้นรองรับขยะ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ ป.การช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,500.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้