ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายสุนี ประทีปช่วง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้