ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มและคลอรีนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วายเคเจ จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 59,200.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้