ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องปลัดและห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องปลัดและห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น10,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้