ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 7273 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 7273 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ประเสริฐศิลป์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,460.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้