ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 229/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน  2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าวัดนางหนู หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อกกะเป้ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง และได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน  2563 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมหรือสังเกตการณ์ก็ได้ รายละเอียดแนบท้ายนี้