การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน 21ฝั่งซ้ายหมู่ที่ 1 ร่วมกับประชาชนที่สนใจเข้ารับการตรวจรับพัสดุ