สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฉลิมชัย ออโต้เซลล์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 755,250.00 บาท ตามสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้