ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างขุดลอกคลองลุงเหม็ง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้