ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 จากคลองตาปานถึงสนามฟุตซอล ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.เอส.ซี.คอร์ปอดรชั่น จำกัด (ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้