ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,150.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้