ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (คูโบต้า) จำนวน 1 เครื่อง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางทิพวรรณ เมฆา   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,500.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้