ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านน้ำซอร์ฟแวร์ (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,770.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้