ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง) ชุดใหญ่ จำนวน 3 ชุด โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุ๓ัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกโครงเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง) ชุดใหญ่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 74,100.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้