ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ประเสริฐศิลป์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,900.00บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ