ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-3726 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-3726 ลพบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ประเสริฐศิลป์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,450.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้