ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนายละเอียด คลองยายศรี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 467,500 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ