ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มานิตวิทยา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้