ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำสายบ้านผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำสายบ้านผู้ใหญ่หม่อง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้งหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้