ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บริเวณคันคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่ายถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บริเวณคันคลองชลประทาน 21 ขวา ฝั่งซ้าย จากบ้านเสี่ยต่ายถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 467,500 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้