รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย2 หมู่ที่10

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย2 หมู่ที่10  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ) โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดยื่นเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. จึงขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ