ประกาศสอบราคาจ้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย2 หมู่ที่10

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคมจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย2 หมู่ที่10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น) รายละเอียดดังไฟล์แนบ กำหนดขายและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18  เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  (ในวัน-เวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหาส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และกำหนดเปิดซองสอบราคม ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-780100 ในวันและเวลาราชการ