ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้