ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้