ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง หมู่ที่ 9,13

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อแกง  หมู่ที่ 9,13   ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ) โดยกำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 รายละเอียดดังไฟล์แนบ