ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างพื้นบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างพื้นบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 491,000 บาท แต่มีงบประมาณ 484,900 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้