ติดต่อเรา

แผนที่เดินทาง


ติดต่อสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

69/9 หมู่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
อ.เมืองลพบุรี
จ.ลพบุรี
15000

โทรศัพท์: 036-780100
โทรสาร: 036-780101

อีเมล: info@phokaoton.go.th

Line อบต.โพธิ์เก้าต้น