น.ส.มณิสรา เทศอุดม เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน